Afkoelen afvalwater in voedingsbedrijf

Elke zomer krijgen we bij Delta-Temp heel wat aanvragen binnen om industriehallen, productieruimtes, kantoren ed. van koeling te voorzien. Zo kregen we in de zomer van 2016 een vraag binnen van een voedingsverwerkend bedrijf. Deze hadden een probleem met de koeling van gefilterd afvalwater tijdens het productieproces. De lozing van afvalwater in de riolering aan 176 000L/u moet onder een temperatuur van 30 °C blijven. Het voedingsbedrijf ondervond té hoge temperaturen van het te lozen afvalwater, namelijk 40 à 45 °C. 

Daar het afvalwater niet kon worden afgevoerd in de riolering, loerde productie-uitval al snel om de hoek en liepen de verwerkingskosten van het afvalwater torenhoog op. Rekeninghoudend met deze feiten, gingen wij bij Delta-Temp meteen aan de slag om de situatie te analyseren en met een efficiënte oplossing te komen. 

Delta-Temp kwam met een doordachte oplossing die bestond uit energiezuinige klimaatkasten AHU175 in combinatie met een koudwatermachine van 400kW die het afvalwater koelen naar 30 °C door gebruik te maken van een warmtewisselaar

De gehele installatie werd de dag zelf nog geleverd, geïnstalleerd en operationeel geplaatst door onze gecertificeerde koeltechnici. Als gevolg van onze snelle responstijd en probleemoplossend denken, kon de productie van dit voedingsbedrijf ononderbroken verder. 

Deze case is naast vele andere een mooi voorbeeld van Delta-Temp's hoogstaande expertise gekoppeld aan onze snelle responstijd.